Tag: Under The Shadow

Under The Shadow | ผีทะลุบ้าน (2016)

Under The Shadow | ผีทะลุบ้าน (2016) ญิน หรือ ดีญิน เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติชนิดหนึ่ง ตามความเชื่อของชาวอาหรับ มีระบุอยู่ในอัลกุรอาน มีความเกี่ยวข้องกับ อีฟรีต ซึ่งเป็นญินที่มีความชั่วร้ายและมีพลังอำนาจมากโดยทั่วไปแล้ว ลักษณะของญิน หรือ ดีญิน จะคล้ายคลึงกับผีหรือปีศาจตามความเชื่อของศาสนาหรือลัทธิอื่น หากแต่ญินกำเนิดมาจากไฟไร้ควันที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้น และกำเนิดก่อนมนุษย์คนแรกคืออาดัมเป็นเวลานานมาก ญินเกิดมาเพื่อสร้างความดี (อิบาดะฮ์) ถวายแด่อัลลอฮฺ ญินอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ แต่อยู่อีกมิติหนึ่ง[4] มีสังคมเหมือนกับมนุษย์ มีการดำเนินชีวิต มีเกิด มีตาย มีปัญญา มีศรัทธา มีปฏิเสธ มีความสามารถเหนือมนุษย์ สามารถทำในสิ่งที่หลากหลายมากกว่า  ดูหนังฟรีออนไลน์ อายุยืนยาวมากกว่ามาก สามารถบินได้ ปรากฏกายได้ จำแลงกายทั้งในรูปมนุษย์และสัตว์ ญินสามารถมองเห็นมนุษยได้ แต่มนุษย์จะมองไม่เห็นญิน เว้นแต่ญินจะปรากฏร่างให้เห็นเองและภาพยนตร์ที่พูดถึงญินได้น่ากลัวก็ต้องเรื่อง  Under The Shadow  ผีทะลุบ้าน หนังผีสไตล์ใหม่ Under The Shadow  ผีทะลุบ้าน  เป็นภาพยนตร์แนว สยองขวัญ Horror  […]