Tag: Terminator 3 Rise Of The Machines

Terminator 3 Rise Of The Machines | คนเหล็ก 3 กำเนิดใหม่เครื่องจักรสังหาร (2003)

Terminator 3 Rise Of The Machines | คนเหล็ก 3 กำเนิดใหม่เครื่องจักรสังหาร (2003) อันนที่จริง หนังแฟรนไชส์ก็คล้ายๆ กับธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผู้สร้างภาพยนตร์หรือบริษัทเจ้าของหนัง ดำเนินธุรกิจในรูปแบบการขยายตลาดและเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย เพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างรายได้ จากภาคต่อของหนัง  ส่วนธุรกิจแฟรนไชส์จะขยายตลาดผ่าน “แฟรนไชส์ซี” โดยเจ้าของธุรกิจ เว็บหนังHD จะให้สิทธิเครื่องหมายการค้า รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้รูปแบบและวิธีการดำเนินธุรกิจในทุกสาขาอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  – สรุปก็คือ แฟรนไชส์ภาพยนตร์ เป็นรูปแบบของธุรกิจที่ต้องการขยายตลาด เพื่อสร้างรายได้ ด้วยการสร้างภาคต่อหลายๆ ภาค ภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวกัน ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคสุดท้าย แต่ละภาคอาจมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงก็ได้ แต่การดำเนินเรื่องและการนำเสนอจะไม่แตกต่างกัน ตอนจบแต่ละภาคจะคล้ายๆ กัน เช่นเดียวกับธุรกิจแฟรนไชส์  อย่าง Terminator 3 Rise Of The Machines  คนเหล็ก 3 กำเนิดใหม่เครื่องจักรสังหาร ก็เป็น หนังแฟรนไชส์คนเหล็กที่โดงดัง Terminator 3 Rise […]