Tag: สงครามมหาเทพประจัญบาน

Clash Of The Titans | สงครามมหาเทพประจัญบาน (2010)

Clash Of The Titans | สงครามมหาเทพประจัญบาน (2010) ประมวลเรื่องปรัมปรากรีก เป็นประมวลเรื่องปรัมปราของอารยธรรมกรีกโบราณ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานปรัมปราและตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า, วีรบุรุษ, ธรรมชาติของโลก รวมถึงจุดกำเนิดและความสำคัญของขนบ คติและจารีตพิธีในทางศาสนาของชาวกรีกโบราณ เว็บดูหนัง ประมวลเรื่องปรัมปรากรีกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาในกรีซโบราณ นักวิชาการสมัยใหม่มักอ้างถึงและศึกษาเรื่องปรัมปราเหล่านี้ เพื่อที่จะทราบเกี่ยวกับสถาบันทางศาสนา, สถาบันทางการเมืองในกรีซโบราณ, อารยธรรมของชาวกรีก และเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธรรมชาติของการสร้างตำนานประมวลเรื่องปรัมปราขึ้น จริงๆ ตำนานเทพกรีกถูกนำมาทำภาพยนตร์บ่อยครั้ง Clash Of The Titans สงครามมหาเทพประจัญบาน ก็เป็นหนึ่งในนั้น Clash Of The Titans  สงครามมหาเทพประจัญบาน เป็นภาพยนตร์แนว แอคชั่น Action เรื่องราวของ เริ่มด้วยการเล่าตำนานก่อน ซุส โพไซดอน เฮดีส สามพี่น้องยึดอำนาจมาจากไททันส์ (พ่อ) ซุสชวนเฮดีสสร้างคราเคนอสูรร้ายขึ้นมาทำลายพ่อ แล้วซุสก็สร้างมนุษย์ พลังของซุสเกิดจากการสวดอ้วนวอนของมนุษย์ ซุสส่งเฮดีสไปอยู่นรกทำให้เฮดีสเก็บความแค้นเอาไว้ วันเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มแข็งข้อเอาใจออกห่างจากเทพเจ้า บางส่วนก็ทำลายเทพเจ้าทำให้ซุสอ่อนกำลังลง เพอซิอุสเป็นลูกของซุสที่ซุสแอบไปมีอะไรกับมเหสีของกษัตริย์อครีเชียส กษัตริย์ที่ต่อต้านเทพเจ้า พอกษัตริย์จับได้ก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่สั่งลอยทะเลมเหสีกับลูกชายของซุส มเหสีตายแต่เพอซิอุสรอดมีชาวประมงเก็บไปเลี้ยง ต่อมาเรือล่มครอบครัว […]