Tag: นางสาวตัวแสบแอบตีท้ายครัว

Young Adult | นางสาวตัวแสบแอบตีท้ายครัว (2011)

Young Adult | นางสาวตัวแสบแอบตีท้ายครัว (2011) เร็วๆ นี้ มีงานสำรวจว่าเด็กสมัยใหม่ (อย่างน้อยก็ในสหรัฐ) ‘เป็นผู้ใหญ่’ ช้าลง โดยสำรวจตั้งแต่ปี 1976 ถึงปี 2016 เป็นเวลารวม 40 ปี การ ‘เป็นผู้ใหญ่’ นี้เขาวัดจากกิจกรรมที่นับเป็นหลักไมล์ของชีวิต (ในแบบดั้งเดิม – โลกใหม่อาจไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว) หลายกิจกรรม อย่างเช่นการมีใบขับขี่ เว็บดูหนัง การลองดื่มแอลกอฮอล์, การเดท และการทำงาน (ไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษหรืองานประจำก็ตาม)แนวโน้มที่ชัดเจนคือ ตั้งแต่ปี 1976 เป็นต้นมา วัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ช้าลงทุกที โดยไม่ขึ้นกับชาติพันธุ์ สีผิว พื้นที่ หรือสถานะทางสังคม ถึงแม้ว่าวัยรุ่นเกินครึ่งจะยังทำกิจกรรมเหล่านี้อยู่ (ยังสอบใบขับขี่ ดื่มแอกลอฮอล์ ฯลฯ) แต่ ‘ส่วนต่าง’ ของคนที่ทำกับไม่ทำ ก็แคบลงทุกที ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกเริ่มของการสำรวจ จริงๆ ก็มีหนังที่พูดถึงการไม่รู้จักโตอย่างเช่นเรื่อง Young Adult  นางสาวตัวแสบแอบตีท้ายครัว แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ว […]